Dearvvašvuođastašuvdna

Dearvvašvuođastašuvnnas lea dearvvašvuođadivššár, skuvladearvvašvuođabálvalus ja jorttamovra.

Dearvvašvuođadivššára fásta doaimmat

  • Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvllas juohke duorastaga diibmu 08:30 – 14:30.
  • Sámi joatkkaskuvllas ja Boazodoalloskuvllas juohke gaskavahku diibmu 09:00 – 12:00.
  • Máze skuvla oktii mánus, juohke vuosttaš disdaga mánus diimbu 10:00 – 14:00.
  • Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna dearvvašvuođaguovddážis juohke disdaga diibmu 14:30 – 17:00.

Dáid fálaldagaide sáhttá boahtit, ii dárbbaš diŋgot áiggi ovdagihtii.

Rabasáiggit leat nie oppalaččat 08:00 – 15:30

Gažaldat dearvvašvuođadivššarii

Go áigu diimmu diŋgot ja eará jearaldagat sáhttá dearvvašvuođadivššárii riŋget 474 66 850 dahje 922 58 096. Dearvvašvuođadivššáris lea maiddai snapchat mánáid ja nuoraid váste – coahkkal «nuoraidhealsu9».

Skuvladearvvašvuođabálvalus

Skuvladearvvašvuođabálvalus finada oktii vahkkus skuvllas. Dás lea lohkamis maid ja mot dearvvašvuođabálvalus bargá skuvllas.

Gávdnet go dan maid ozat?
Dearvvašvuođadivššar dearvvašvuođastašuvnnas Helsesøster på helsestasjonen
Telefovdna 474 66 850
Jorttamovra dearvvášvuođastašuvdna Jordmor helsestasjon
Telefovdna 922 58 096