Kultuvra ja bajásšaddanovttadat

Kultuvra ja bajásšaddanovttadat lea juhkkon osiide geat de fas doaimmahit bálvalusaid main hui dávjá leat mánát mihttojoavku, mánáidgárddit, skuvllat jna. Osiiguin leat ossodatjođiheaddjit ja bájimusas lea suohkanjođiheaddji

Bodil Utsi Vars - (BildeKlikkForStorVersjon)

Kultuvra ja bajásšaddan ovttadaga jođiha Bodil Utsi Vars, geas leat bargoveagas guokte ráđđeaddi, mánáidsuodjalus ja PP-bálvalus. Sus lea oahpaheaddjeoahppu, lassioahppu lea sámegiella, sosiálapedagogihkka, organisašuvdna- ja jođiheapmi ja skuvlajođiheapmi.

Skuvllat, mánáidgárddit ja -suodjalus

Kultuvra ja bajásšaddan ovttadagas leat Máze skuvla, Guovdageainnu mánáidskuvla, Guovdageainnu nuoraidskuvla, mánáidgárddit, giella –ja kultuvra doaimmat. 

Dá leat ovttadaga oasit ja bálvalusat:

 • Mánáidgárdesajit
 • Vuođđoskuvla
 • Kulturskuvla
 • Nuoraidkoordináhtor
 • Skuvla astuáiggefálaldat
 • Mánáidsuodjalus
 • PP-bálvalus
 • Álbmotgirjerájus
 • Gáiddusoahpahus
 • Giellaguovddáš
 • Oahpahus rávisolbmuide

Gulahallandieđut dán ovttadaga bargiide gávnnat dáppe – go boađat ohcanbáikái, doppe válljet “Avdeling”/”Ossodat” ja de válljet “Kultuvra ja..." ja deaddil “Oza”.

Gávdnet go dan maid ozat?
Bodil Utsi Vars
Suohkanjođiheaddji/Kommunalleder
E-poasta
Telefovdna 920 30 212

 Kultuvra- ja bajásšaddanovttadagas/Kultur- og oppvekstenheten

Čujuhus

Suohkanvististis, Bredbuktnesvn. 6

Poastačujuhus:
Kautokeino kommune/Guovdageaidnu suohkan

Bredbuktnesveien. 6.
9520 Guovdageaidnu/Kautokeino