Kultuvra ja bajásšaddanovttadat

Kultuvra ja bajásšaddanovttadat lea juhkkon osiide geat de fas doaimmahit bálvalusaid main hui dávjá leat mánát mihttojoavku, mánáidgárddit, skuvllat jna. Osiiguin leat ossodatjođiheaddjit ja bájimusas lea suohkanjođiheaddji

Deaddil ja stuora govva ihtá

Kultuvra ja bajásšaddan ovttadaga jođiha Bodil Utsi Vars

Kultuvra ja bajásšaddan ovttadaga jođiha Bodil Utsi Vars, sus leat bargoveagas guokte ráđđeaddi, mánáidsuodjalus ja PP-bálvalus. Sus lea oahpaheaddjeoahppu, lassioahppu lea sámegiella, sosiálapedagogihkka, organisašuvdna- ja jođiheapmi ja skuvlajođiheapmi.

Skuvllat, mánáidgárddit ja -suodjalus

Kultuvra ja bajásšaddan ovttadagas leat Máze skuvla, Guovdageainnu mánáidskuvla, Guovdageainnu nuoraidskuvla, mánáidgárddit, giella –ja kultuvra doaimmat. 

Dá leat ovttadaga oasit ja bálvalusat:

 • Mánáidgárdesajit
 • Vuođđoskuvla
 • Kulturskuvla
 • Nuoraidkoordináhtor
 • Skuvla astuáiggefálaldat
 • Mánáidsuodjalus
 • PP-bálvalus
 • Álbmotgirjerájus
 • Gáiddusoahpahus
 • Giellaguovddáš
 • Oahpahus rávisolbmuide

Eanet bálvalusaid birra gávnnat dáppe.

Gulahallandieđut

Gulahallandieđut dán ovttadaga bargiide gávnnat dáppe

Gávdnet go dan maid ozat?
Bodil Utsi Vars
Suohkanjođiheaddji/Kommunalleder
E-poasta
Telefovdna 920 30 212

 Kultuvra- ja bajásšaddanovttadagas/Kultur- og oppvekstenheten

Čujuhus

Suohkanvististis, Bredbuktnesvn. 6

Poastačujuhus:
Kautokeino kommune/Guovdageaidnu suohkan

Bredbuktnesveien. 6.
9520 Guovdageaidnu/Kautokeino