Rabas virggit Guovdageainnus

Háliidatgo bargat Guovdageainnus? Dás ilbmet rabas suohkanlaš virggit ohcamis dađistaga.

Dal eai leat suohkanis rabas virggit ohcamis.

 

Deaddil ja stuora govva ihtá NAV

Lea jierpmálaš geahččat NAV (nav.no) siidduid, doppe oidnojit sihke rabas virggit suohkanis ja rabas virggit muđui Guovdageainnus.

 

Suohkana suohkanmearka/Kommunevåpenet (C) - Deaddil ja stuora govva ihtá Manne ohcat barggu Guovdageainnus?

Dáppe gávnnat buriid ákkaid fárret deike, orrut ja bargat Guovdageainnus.

Gávdnet go dan maid ozat?