Rabas virggit Guovdageainnus

Háliidatgo bargat Guovdageainnus? Dás ilbmet rabas suohkanlaš virggit ohcamis dađistaga.

Rabas virggit

Guokte bistevaš dikšomielbargi vahkkoloahppavirggi, 14,55% ja 21,83% rabas. Ohcaniágemearri lea 22.11.2019
Guokte bistevaš dearvvašvuođafágabargi vahkkoloahppavirggi, 14,55% ja 21,83% rabas. Ohcaniágemearri lea 22.11.2019
100 % fejjár-buollindárkkisteaddji bistevaš virgi. Ohcanáigemearri lea 02.12.2019

 

 

Deaddil ja stuora govva ihtáNAV

Lea jierpmálaš geahččat NAV (nav.no) siidduid, doppe oidnojit sihke rabas virggit suohkanis ja rabas virggit muđui Guovdageainnus.

 

Deaddil ja stuora govva ihtáManne ohcat barggu Guovdageainnus?

Dáppe gávnnat buriid ákkaid fárret deike, orrut ja bargat Guovdageainnus.