Áigeguovdil

 • 20.06.2018 Digitála giellareaiddut ruovttusiiddus
  Ođđa ruovttusiidui leat bidjon muhtin digitála giellareaiddut mat galget geahpidit, veahkehit ja buoridit siidduid geavaheami, geavaheddjiide.
 • 18.06.2018 Mohtorjohtolat, bievlavuodjin - lágat, skovvi ja kártát
  Bievlavuodjimii gáibiduvvo váldonjuolggaduslaččat vuodjinlohpi, láhka mii mearrida lea bievlavuodjinláhka. Gustovaš lágat ja láhkaásahus gávnnat dás, nu maid...
 • 18.06.2018 Guovdageaidnu 24-7
  Suohkanis oaččut dál muhtun bálvalusaid justte goas ja gos háliidat: Ovdamearkka dihte dihtoriin iežat ruovttus sotnabeai-eahkeda dahje iPhone:ain ealloravddas...
 • 15.06.2018 Suohkanstivra 14.6.18
  Suohkanstivra čoagganii duorastaga 14.6 Mázii meannudit áššiid. Dá lea oanehis čoahkkáigeassu.

Mii dáhpáhuvvá Guovdageainnus?