Válbmen

Huksenlohpi lahkonišgoahtá

Válbmet doaibmabiju masa ii dárbbat ohcat lobi

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart til kommunen per epost eller brev, eller besøk oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Válmmašvuođaduođastus

Ferdigattest er en attest som viser at saken er ferdig behandlet, og at arbeidet er i tråd med tillatelsen og regelverket. Når arbeidet er ferdig må du sende inn søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk.

Fra 1.7.2015 er det ikke lenger mulig å søke om ferdigattest for tiltak det ble søkt om før 1.1.1998.

Her finner dere skjema for søknad om ferdigattest (pdf)

Gaskaboddosaš geavahanlohpi

Dersom det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at tiltaket kan tas i bruk, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Det blir da satt en frist for når gjenstående arbeider skal være ferdig og søknad om ferdigattest skal sendes inn.

Her finner du skjema for søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

 

<– Váidda

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574