Váidda

Lea go molssaevttolaččat váidda boahtán áššái?

I saker hvor det foreligger merknader fra nabo blir det sendt kopi av vedtaket til den aktuelle nabo med informasjon om klagerett. Som hovedregel har du en klagefrist på 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Vedtak om avslag på søknad eller eventuelle betingelser som er stilt i et vedtak, kan du som søker/tiltakshaver klage på innen samme frist.

Igangsettingstillatelse kan bare påklages dersom det godkjennes endringer i forhold til rammetillatelsen (eks. endret plassering).

 

<– Ohcama meannudeapmi

Válbmet ->

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574