Hukset laktavisti

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer.

Du trenger ikke å søke

Tilbygg på inntil 15m2, f.eks. veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Se veiledning til SAK10 § 4-1 b. for detaljer.

Viktige forutsetninger

 • Utnyttelsesgraden for tomten ikke overskrides ved byggingen.
 • Tilbygget ikke kommer i konflikt med plankart eller planbestemmelser.
 • Tilbygg kan ikke inneholde rom for varig opphold
 • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter
 • Tiltaket må ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser
 • Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart på epost eller per brev.

Dette kan du søke selv

Et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m². Tilbygget kan I tillegg ha kjeller.

Viktige forutsetninger

 • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
 • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne det du søker om.
 • Før du søker, se her.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Alle påbygg
 • Tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574