Láiguhit oasi viesus

Utleie av del av bolig i seg selv er ikke søknadspliktig, men det forutsetter ofte endret bruk av rom (bruksendring) eller etablering av egen boenhet, og dette er søknadspliktig.

Etablering av egen boenhet

Bestemmelsen §2-2 i SAK10 slår fast at det kun er søknadsplikt når det i eksisterende bolig etableres en boenhet som:

  • har alle hovedfunksjoner for bolig (oppholdsrom, soveplass, bad, kjøkken)
  • har egen inngang og
  • er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Kravene skal kun vurderes ut fra disse fysiske egenskapene. Det er viktig å presisere at utleie av del av bolig ikke i seg selv fører til søknadsplikt. Så lenge rom lovlig kan brukes til bolig kan det leies ut som bolig.

Når er en boenhet fysisk adskilt?

Kravet til fysisk adskilt vil si at det ikke er mulig å komme seg fra den ene delen av boligen til den andre, uten å gå ut i friluft eller gjennom fellesarealer. En hovedetasje og en sokkel vil være en boenhet hvis det går en intern trapp mellom dem. Dette gjelder selv om trappen er stengt med låst dør og både hovedetasjen og sokkelen hver for seg har alle hovedfunksjoner.

Se veiledningen til SAK10 §2-2 for mer informasjon.

Gávdnet go dan maid ozat?
Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574