Hukset áiddi dahje seainni mii suddje

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.  

Dette trenger du ikke å søke

  • Gjerde med maks. høyde på 1,2 meter i nabogrensen eller mot vei, hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan.
  • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter plassert i nabogrense.
  • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m plassert inntil 1,0 meter fra nabogrense.

Viktige forutsetninger

  • Gjerde skal ha en lettere, gjennomsiktig konstruksjon (f. eks. stakitt- eller flettverksgjerde).
  • Du kan ikke plassere gjerde mot vei i frisiktsonen ved veikryss eller hindre sikten ved avkjørsel.
  • I regulert område må du plassere gjerde utenfor regulert veiområde.

Dette kan du søke selv

  • Gjerde med høyde 1,2 - 1,5 meter krever dispensasjon for høydeoverskridelsen men er ellers unntatt søknadsplikt.
  • Gjerde over 1,5 meter krever dispensasjon og byggesøknad.
  • Gjerde som er høyere enn tillatt i reguleringsplanen krever dispensasjon. Andre levegger enn nevnt i første avsnitt må du søke om.

Gjerder i nabogrensen følger lov om grannegjerde.

Inšenevra/Ingeniør Huksenáššis/Byggesak
Telefovdna 922 06 574