Skjenking/salg

Ansvarlig alkoholhåndtering er mer enn næringspolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser.

Ansvarlig alkoholhåndtering er mer enn næringspolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor har kommunen et ansvar for alkoholhåndtering i kommunen og at alle salgs og skjenkesteder overholder alkoholloven.

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Gávdnet go dan maid ozat?
Guovdageaidnu/Kautokeino NAV
Telefovdna 55 55 33 33