Bargu ja doaimmat

NAV lea servodatoassádalli Guovdageaidnu álbmogii

NAV veahkeha ja čuovvula

NAV skal gi en helhetlig og effektiv forvaltning som skal få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. NAV skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølgning med de tjenester, tiltak og virkemidler som kontoret rår over. Ved behov skal NAV-kontoret tilby målrettede tiltak som kan hjelpe den enkelte til å få eller beholde arbeid.

NAV bálvalus sámegillii

NAV Kautokeino har samiskspråklige veiledere som kan hjelpe brukere i deres eget språk.  Veiledere ved NAV Kautokeino har lokal kunnskap om kommunen og den samiske kultur. Det gjør at sakene kan raskere behandles og brukere får den hjelpen som de har behov for. Dán reaiddu bokte sáhtát diŋgot bálvaluvvot sámegillii.

Gávdnet go dan maid ozat?
Guovdageaidnu/Kautokeino NAV
Telefovdna 55 55 33 33