Ássandoarjja, álggahanloatna ja ráđiid ekonomiija birra

Ássandoarjja lea dárbbuárvvoštallán stáhta doarjjaortnet sidjiide geaiguin lea unnit sisaboahtu ja alla ássangolut. Álggahanloatna lea sidjiide geat eai oaččo loana dábálaš báŋkkuin áššodat oastima oktavuođas. NAV adda maid ráđii ekonomiija birra.

Ássandoarjja

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. Søk elektronisk. Trenger du veiledning kontakt NAV Guovdageaidnu-Kautokeino tlf.: 55 55 33 33

Álggahanloatna ja doarjja

Startlån og tilskudd er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare. Søk elektronisk. Trenger du veiledning kontakt NAV Guovdageaidnu-Kautokeino tlf.: 55 55 33 33

NAV adda ráđii ekonomiija birra

Økonomisk rådgivning gis til gjeldsofre og vanskeligstilte

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mere informasjon. Du kan også ringe 800GJELD (800 45 353) - økonomirådstelefonen i NAV.

Trenger du veiledning kontakt NAV Guovdageaidnu-Kautokeino tlf.: 55 55 33 33

Gávdnet go dan maid ozat?
Guovdageaidnu/Kautokeino NAV
Telefovdna 55 55 33 33