Nuoraidráđđi/-lávdegoddi

Politihkalaš sorjjasmeahttun ráđđi mas leat miellahtut goappašat nuoraidskuvllain ja joatkkaskuvllas. Nuorat gaskal 13-19 jagi ja nuoraidkoordináhtor lea sin čállin ja gulahallanolmmoš. Suohkanis lea maid válljejuvvon nuoraidlávdegoddi.

Nuoraidráđđi

Nuoraidráđđi lea ráđđeaddi orgána politihkkariidda áššiin mat gusket mánáide ja nuoraide. Dát guoská erenoamážit gos Nuoraidráđis lea leamaš duohta mearridanváldi ekonomalaš gaskaomiid ektui, mat leat mannan njuolga dakkaviđedoaimmaide mánáid ja nuoraid váste.

Nuoraidlávdegoddi

Nuoraidkoordináhtor Ungdomskoordinator
Telefovdna 926 94 001
Elle Martine Eira
Nuoraidlávdegotti jođiheaddji/Ungdomsutvalgets leder
E-poasta
Mobiltelefovdna 936 97 656

Čujuhus

Poastačujuhus lea Bredbuktnesveien 6, 9520 Guovdageaidnu.

Nuoraidviessu/Ungdomshuset