Áigeguovdil

  • 09.01.2019 Giellareaiddut ruovttusiiddus
    Giellareaiddut veahkehit sihke lohkat ja čállit, reaiddu sáhttet maid ovdanbuktit teavsttaid jietnahámis ja maiddái jorgalit teavsttaid. Máŋga reaiddu lea geavahusas...
  • 08.01.2019 Rabas skuterláhtut
    Suohkan lea dal mearkume skuterláhtuid, ja láhtut rahpasit dađistaga.
  • 05.01.2019 Oahpaheaddji virggit ohcamis
    Sihke Guovdageainnu mánáidskuvllas ja Máze skuvllas leat oahpaheaddjivirggit ohcamis, ohcanáigemearri lea 16.01.2019. Daid 4,5 virggiid birra lea lohkamis dás.

Mii dáhpáhuvvá Guovdageainnus?