Dávvirguovddáš

Dás oainnát makkár dávviriid sáhtat luoikkahit mis. Dávviriin sáhttet máŋga gáhppálaga. Deaddil dávvira nama ja oainne galle gáhppálaga mis leat ja leat go mis siste dát.
Dávviriin lea vahku luoikkahanáigi

Fuomáš ahte listu ii leat ollislaš. Listu ođastuvvo dađistaga.

Dávvirguovddáš

Lávut ja muorraommanat
Oađđenseahkat
Guollebivdu

Oaggunstákkut

Fierbmun/Juoŋasteapmi

Eará

 

Alpinsabehat
Čuoigansoappit

Láhttosoappit

Tuvrasoappit

Gávdnet go dan maid ozat?