Doaibmi sátnejođiheaddji

Sátnejođiheaddji lea luomus ja eret kontuvrras borgemánu 10. beaivái. Dán áigodagas lea várresátnejođiheaddji Sámmol-Ántte suohkana doaibmi sátnejođiheaddji. 

Jus háliidat oktavuođa suohkana politihkalaš jođihangottiin, de váldde áinnas oktavuođa doaibmi sátnejođiheddjiin. Muđui hálddahuslaš áššiid dieđihat nugo dábálaččat suohkana bálvaluskontuvrii dahje elektrovnnalaččat suohkana e-boastačujuhussii.

Dán dieđiha sátnejođiheaddji guhte maid de sávvá buohkaide buori geasi!

Gávdnet go dan maid ozat?
Anders S. Buljo
Várresátnejođiheaddji/varaordfører
E-poasta
Mobiltelefovdna 901 02 503