Suohkan almmuha vuojadandiimmuid ja hárjehallandiimmuid

Fáláldat servviide, ásahusaide ja fitnodagaide suohkanis.

joggesko.jpg
joggesko.jpg

 

Nu movt ovddiid jagiid, fállá suohkan servviide, ásahusaide ja fitnodagaide láigohit diimmuid vuojadanhállas ja lášmmohallanlanjas Guovdageainnu mánáidskuvllas.

Mii bivdit din sáddet ohcama mas boahtá ovdan máid ohcabehtet, ohcci poastačujuhus ja gii lea gulahallanolmmoš.

Vuojadanhállas máksá diibmu 279,- ja lášmohallanlanjas máksá diibmu 141,-.

Sádde ohcama čujuhussii e-post@kautokeino.kommune.no dahje Guovdageainnu suohkan, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino, ohcaáigemearri lea čakčamánu 23. beaivi 2016.

Sii geat leat juo ohcan diimmuid, eai dárbbaš ođđasit sáddet ohcama.