Rabas virgi

Guovdageainnu suohkanis lea rabas 50% nuoraidkoordináhttor sadjasašvirgi olggos dán jagi.

 

NUORAIDKOORDINÁHTTOR - SADJÁSAŠVIRGI

50% sadjásašvirgi nuoraidkoordináhttorin, álgin lea farggamusat ja bistá 31.12.2016 rádjái.

Virgi lea kultuvrra ja bajásšaddanovttadagas. Eahkediid ja vahkkoloahpaid sáhttá šaddat bargat. Ulbmiljoavku lea mánát ja nuorat gaskal 10 ja 18 jagi. 

Ohccin háliidit olbmuid geain lea oahppu mánáid- ja nuoraidbarggus dahje eará heivvolaš oahppu. Ja buot eanemusat háliidit olbmuid geat sáhttet álggahit ja jođihit doaimmaid, searválaga nuoraiguin bargat ja seammás bidjat rájiid ja leat buori ovdagovvan nuoraide.

Suohkan lea guovttegielat suohkan. Sámegiella adnojuvvo leat deaŧalaš lassigelbbolašvuohtan.

Persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo. 

Eaktudit buori ovttasbargogálgga ja máhtu bargat iešheanalaččat. 

Ávžžuhit dievdoolbmuid ohcat virgái.

Suohkanis dahkko virgáibidjan bálká- ja bargoeavttuid vuođul mat leat dálá lágain, njuolggadusain ja tariffašiehtadusain. Miellahttovuohta buori penšunortnegis.  

Virgáibidjalis galgá buktit dohkálaš politiijaduođaštusa, vrd. oppll § 10-9.

 

Ohcanáigemearri: 01.02.2016

 

Ohcan oktan CV ja oahppo- ja bargoduođaštusaiguin sáddejuvvo:

Guovdageainnu suohkan, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino

 

Eambbo dieđuid virggi birra sáhttá addit ovttadatjođiheaddji Bodil Utsi Vars, tlf. 78 48 71 05.