Skuvlii sisačálihit

Guovdageainnu suohkan sisačáliha ohppiid geat galget álgit skuvlii vuosttaš geardde 2017 čavčča.

isisačálihit skuvlii
isisačálihit skuvlii

 

Mánát geat galget álgit 1. luohkkái galget sisačálihuvvot iežaset skuvlii miessemánu  08.– 12. beivviid (vahkku 19).

Guovdageainnu mánáidskuvla, diibmu 10 – 14. Riŋges 78 48 48 10 jus leat jearaldagat.