Skuvlii sisačáliheapmi

Guovdageainnu suohkan sisačáliha ohppiid geat galget álgit skuvlii vuosttaš geardde 2015 čavčča.

 

Mánát geat galget álgit 1. luohkkái galget sisačálihuvvot iežaset skuvlii miessemánu  04. – 08. beivviid (vahkku 19).
Guovdageainnu mánáidskuvla, diibmu 10 – 14. Riŋges 78 48 48 10 jus leat jearaldagat.
Máze lagasbirasguovddáš/skuvla, diimbu 9 – 15. Ringes 78 48 44 40 jus leat jearaldagat.

 

Bures boahtin!