Seastit čázi

Guovdageainnu suohkan ávžžuha, ahte mii buohkat geat oažžut čázi Guovdageainnu čáhcerusttegis, eat golggat čázi duššái.

ale_golggat.jpg
ale_golggat.jpg

Mii ávžžuhit vel oktii buohkaid geat ožžot čázi Guovdageainnu čáhcerusttegis, ahte eai golggat čázi duššái. Jus čáhcebasseaŋga ja čáhcerevrret oalát guorranit, sáhttá šaddat dilli nu ahte njamistuvvo durdečáhci čáhcerevrriide. Dat dáhpáhuvvá go šaddá rusttegis undertrykk. Buohkat ožžot buori das, maŋit áigái, ahte nagodit unnidit čáhcegolggáheami dál, nu ahte min čáhcerevrefierpmádat ii báze čáhcedeattu haga dál.  

Movt unnidit čáhcegolggadeami?

Rišodit oanehaččat ja hárve.

Ii lávggodit.

Sis geain lea vejolašvuohta berrejit atnit eará čázi go dan mii boahtá čáhcehánas go doidet hivssega.  

Juhkančázi ferte ain vuoššat, ja dat seammá guoská dasa mii adno biepmu ráhkadit ja bániid pusset.