Rabas virgi

Guovdageainnu suohkanis lea sadjásašvirgi fástadoaktárii.

 

Ved enhet for helse og omsorg, avdeling helse er det ledig vikariat som fastlege

 

Vikariat er ledig fra og med snarest til og med mai 2016, med mulighet for forlengelse.

 

Fastlegen har ordinær kurativ legetjeneste og har i samråd med kommuneoverlegen tilsynsoppgaver for andre helsetjenester. Legen deltar i legevaktordningen. Norsk legeautorisasjon nødvendig.

 

Det legges vekt på erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid.

 

Kautokeino kommune er en to-språklig kommune. Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk.

 

Vi tilbyr fast lønn etter avtale, på konkurransedyktige vilkår og med gode ordninger.

 

Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning. For personer bosatt i Finnmark gis skattelette og nedskrivning av studielån. Flytteutgifter dekkes ihht. kommunens flyttereglement. Boligbehov bes oppgitt i søknaden.

 

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino.

 

Søknadsfrist:             Snarest, og senest 12.06.2015

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Sara-Kristine Loso, telefon 78 48 71 90, til avdelingsleder helse Anna Kristine Sokki Bongo, telefon 78 48 72 70, eller til kommuneoverlege Runar Hals Bjelland, telefon 78 48 72 60