Rabas virgi buollinveagas Mázes

Buollinveagas Mázes lea rabas fásta virgi. Ohcanáigemearri lea njukčamánu 20. beaivi.

Guovdageainnu buollinveahka
Guovdageainnu buollinveahka

 

LEDIG FAST STILLING SOM DELTIDSMANNSKAP VED KAUTOKEINO BRANNVESEN I MÁZE.

 

Ved det kommunale brannvesenet er det fra 01.04.2017 ledig en fast stilling som deltidsmannskap (brannkonstabel). Stillingen er tilknyttet branndepotet i Máze.

 

Søker bør ha alminnelig bra fysikk, og en viss teknisk innsikt anses som en fordel. Kunnskaper i førstehjelp regnes også som en fordel for tjenesten. Også annen nyttig sidekompetanse kan vektlegges. Den som ansettes, må påregne kursing.

 

Aktuelle søkere må ha sertifikat, helst klasse C1 og må disponere bil. Kun søkere som bor og har fast opphold i tettstedet Máze, f.eks. gjennom jobb er aktuelle for stillingen. Det er et vilkår at nødnettsterminalen har dekning på bostedsadressen. Politiattest (ordinær) må kunne fremlegges.

 

Ansettelse skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det kan her nevnes at stillingen lønnes etter timer ved deltakelse på øvelser og utrykninger. I tillegg er det for tiden en godgjøring på kr 15.000,- pr. år for bæring av nødnettsterminal.

 

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Nikken Turi

tlf. 78 48 72 03 eller 41 41 02 41 eller på e-post: nikken.turi@kautokeino.kommune.no

 

Søknad sendes pr. mail til:  e-post@kautokeino.kommune.no 

 

Eller sendes pr. post til:

 

Kautokeino kommune v/brannvesenet

Bredbuktnesvn.6

9520 Kautokeino

 

Søknad skal være innkommet oss senest 20.03.2017
 

BRANNSJEFEN