Rabas virgi - IT-konsuleanta

Guovdageainnu suohkanis lea rabas IT-konsuleantavirgi. Ohcanáigemearri lea čakčamánu 27. beaivi 2016.

data.jpg
data.jpg

 

Kautokeino kommune

- Veiviseren i Sápmi
 

Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate. Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

 

IT- KONSULENT  

 

Kautokeino kommune skal utvide sin IT-avdeling med en ny stilling. IT-funksjonen inngår i fellestjenestene, og dekker alle områdene innenfor IT i kommunen. Driftsdelen av funksjonen fungerer som en datasentral for kommunen, og sikrer kontinuerlig drift på alle kommunens løsninger. Nettverket har ca. 250 brukere.  Det må stilles store krav til sikkerhet i IT- konseptet. 

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Deltakende i videreutvikling av Kautokeino kommunes IT- konsept
 • Drift og vedlikehold av Windows 2008 R2 og 2012 servermiljø og Windows 7 og 8 klienter
 • Drift og vedlikehold av lokalnett med TCP/IP
 • Cisco nettverk
 • Exchange mail server
 • Citrix
 • Drift av Telefoni og fibernett
 • Lås – adgangsstyring ARX og Trioving snap
 • Support og brukerstøtte
 • Ivareta sikkerheten i IT- konseptet
 • Ivareta to- språklighetsaspektet
 • Ansvar for intern opplæring og for driftsrutinene

 

Vi søker etter en person som har:

Utdanning på høyere nivå innen IT eller 3-årig dataingeniørutdanning

Interesse for både strategisk arbeid og driftsoppgaver

Vilje og evne til å takle mange brukergrupper og være serviceinnstilt

Initiativ og evne til å se løsninger

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Kommunen er en tospråklig kommune. Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk. Søkere som ikke behersker samisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring etter ansettelse.

 

Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemsskap i en god pensjonsordning.

Finnmark har skattelette og nedskrivning av studielån. Flytteutgifter dekkes ihht. kommunens flyttereglement.

 

Søknadsfrist: 27.09.2016

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til stabsleder Karin Hætta, tlf 78 48 71 91.