Rabas virggit

 

Doaibmadoarjja fysioterapevtii. Ohcanáigemearri 01.09.2017

Rabas virggit dearvvašvuođabálvalusas geasset. Ohcanáigemearri farggámusat

Rabas virgi ergoterapevtan. Ohcanáigemearri lea 17.07.2017

Rabas virggit ruovttubálvalusa ossodagas. Ohcanáigemearri lea 07.07.2017

 

Rabas virgi áššemeannudeaddji dearvvašvuođa ovttadagas. Ohcanáigemearri lea 30.06.2017

Rabas virggit kultuvra ja bajásšaddan ovttadagas. Ohcanáigemearri lea 12.06.2017

Ossodatjođiheaddji Dorvvogoahti. Ohcanáigemearri lea 03.02.2017

Ovttadatjođiheaddji dearvvašvuohta ja fuolahus. Ohcanáigemearri lea 03.02.2017