Rabas virggit mánáidgárddiin ja skuvllain

Guovdageainnu suohkanis leat rabas virggit skuvllain ja mánáidgárddiin. Ohcanáigemearri lea miessemánu 19. beaivi 2017

girjjit.jpg
girjjit.jpg

Máze skuvla:

  • 100 % gaskaboddosaš oahpaheaddjevirgi rabas 01.08.17 – 31.07.18.
  • sulli. 36 % gaskaboddosaš oahpaheaddjevirgi rabas 01.08.17 – 31.07.18 

Gelbbolašvuođagáibádusat: matematihkka, musihkka dahje lášmmohallan.

Oahpaheaddjevirggiide eaktudit 30 – 60 oahppočuoggá gelbbolašvuođagáibadusa.

 

Guovdageainnu mánáidskuvla:

  • 3 x 100 % gaskaboddosaš oahpaheaddjevirggit rabas 01.08.17 – 31.07.18

Gelbbolašvuođagáibádusat: eŋgelasgiella, matematihkka dahje musihkka.

Oahpaheaddjevirggiide eaktudit 30 gelbbolašvuođagáibadusa.

 

Guovdageainnu nuoraidskuvla:

  • 100 % bistevaš oahpaheaddjevirgi 01.08.17 rájes.
  • 100 % gaskaboddosaš oahpaheaddjevirgi 01.08.17 – 31.07.18

Gelbbolašvuođagáibádusat: dárogiella, eŋgelasgiella dahje servodatfága, ja sámegiella.

Oahpaheaddjevirggiide eaktudit 60 oahppočuoggá gelbbolašvuođagáibadusa.

 

Guovdageainni giella ja kultuvrras ossodat, gáiddusoahpahusguovddáš:

  • 50 - 100 % bistevaš oahpaheaddjevirgi gáiddusoahpahus dávvisámegielas.

Gelbbolašvuođagáibádusat: Oahpaheaddjevirggiide eaktudit 60 oahppočuoggá davvisámegielas.

 

Mánáidgárddit:

  • 100 % sadjásašvirgi pedagogalaš jođiheaddjin mánáidgárdejahkái 2017/2018
  • 50 % bistevaš virgi ovdaskuvlaoahpaheaddjin 01.08.17 rájes, vejolaš ahte rievdaduvvo
  • 50 % sadjásašvirgi assisteantan 01.08.17 rájes, vejolaš ahte rievdaduvvo

Gáibádus: Ferte máhttit hupmat buori sámegiela go go galggat mánáide leat giellamodeallan. Bures máhttit ovttasbargat, álggahit doaimmaid ja ráhkistit olgodallama ja olgodoaimmaid.  

 

Kautokeino kommune er en tospråklig kommune.

Personlig egnethet vektlegges. Det forutsettes god samarbeidsevne og evne til å jobbe selvstendig.

Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i en god pensjonsordning. Flytteutgifter dekkes ihht. Kommunens flyttereglement.

Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. Opplæringsloven § 10-9.

Ohcanáigemearri: 19.05.2017

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino.

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:

enhetsleder Bodil Utsi Vars tlf. 78 48 71 05, eller avdelingsleder for barnehagene Britt Ørnebakk, tlf 78 48 71 80.