Rabas virggit - prošeaktamielbargit

Guovdageainnu suohkanis leat rabas guokte prošeaktamielbargivirggi. Ohcaáigemearri lea čakčamánu 27. beaivi

kopp_kost.jpg
kopp_kost.jpg

 

Kautokeino kommune - Veiviseren i Sápmi
Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate. Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

 

Kautokeino kommune har ledig to 100% prosjektmedarbeiderstillinger i dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom i enhet for helse og omsorg.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Brukerrettet tjenesteyting.
 • Målrettet miljøarbeid i brukergruppen.
 • Målrettet og tilrettelagt aktivitet ut i fra den enkeltes behov.
 • Praktiske gjøremål knyttet til dagaktivitetstilbudet.
 • Gi brukerne opplevelse av en meningsfull hverdag.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagutdannet innen helsefaget, eller ha minimum 2 års erfaring innen demensomsorg.
 • Kunnskap i samisk språk og kultur
 • Førerkort klasse B.

 

Vi kan tilby:

 • En faglig utfordrende hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Vi arbeider for at demensomsorgen skal være et godt tilbud for brukere, pårørende og personalet.
 • Aktiv deltagelse i en prosess med kontinuerlig fokus på kompetanse og kvalitetsutvikling.
 • Spennende utviklingsarbeid innen demensomsorgen.

 

Vi søker personer som er faglig dyktig, og som har erfaring og interesse for arbeid med personer med demenssykdom. Personlig egnethet vektlegges.

 

Kommunen er en tospråklig kommune. Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert.

 

Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i en god pensjonsordning.

 

Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4. stillinger på helse/omsorg.

 

Søknadsfrist: 27.09.2016

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til demenskoordinator Britt Kirsti Johansen, tlf 78 48 73 60.