Innskriving for skolestart

Innskriving av elever til 1. klasse skoleåret 2017 – 2018 i Kautokeino kommune

isisačálihit skuvlii
isisačálihit skuvlii

 

Elever som skal starte i 1. klasse skal innskrives ved sin skole i perioden  08. – 12. mai (uke 19).


Kautokeino barneskole, klokken 10 – 14. Ring 78 48 48 10 ved spørsmål.