Mánáidgeafivuohta

Našunála doarjjaortnet mánáidgeafivuođa vuostá.

 

Mánáid-, nuoraid- ja bearašdirektoráhtas lea doarjjaortnet man ulbmil lea dustet mánáidgeafivuođa. Ulbmil doarjjaortnegiin lea addit mánáide ja nuoraide geat vásihit geafivuođa, ja sin bearrašii vejolašvuohta searvat kultur- ja astoáiggedoaimmaide, vásihit luopmodoaimmaid.

Dat geat sáhttet ohcat dán doarjjaortnega vuođul leat almmolaš ásahusat, priváhtta doaimmaheaddjit ja eaktodáhtolaš organisašuvnnaid.

Loga eambbo bufdir siidduin.