Lihkkolohkku lea 13!

Ja ii leat bingo birra sáhka, vaikko leage duorastat!!

Nuoraidviesu rahpanbeaivi
Nuoraidviesu rahpanbeaivi

 

Guovdageainnu nuorat leat sávvan oažžut iežaset viesu, ja duorastaga golggotmánu 13. beaivvi lea viimmat rahpanbeaivi.

Nuoraidviessu lea ovddeš Márkan mánáidgárddis, gasku márkana. Guovdageainnu suohkan bovde buohkaid ođđa Nuoraidviesu rahpamii.

Duorastaga golggotmánu 13. beaivvi diibmu 18.00 – 21.00 leat rahpandoalut, ja mii guossohit herskuid buohkaide geat bohtet guossái.

Illudit din buohkaid oaidnit doppe.

 

Bures boahtin!