Láhkaásahus gulaskuddamii

Guovdageainnu suohkan lea ráhkadan láhkaásahusevttohusa mii guoská buhcciidruktui Guovdageainnu suohkanis

viehka.jpg
viehka.jpg

Sykehjemsforskrift

 

Kautokeino kommune har med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm § 3-2 a utarbeidet forslag til «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kautokeino kommune». Denne skal trå i kraft 1. juli 2017. Forskriften skal vedtas av kommunestyret i juni 2017.

 

Forskriften omhandler kriterier for tildeling av og saksbehandlingsregler for søknad om langtidsopphold i sykehjem.

 

Etter forvaltningslovens kapittel VII Om forskrifter §§ 37 og 38 skal forskriften sendes på høring og forhåndsvarsling skal skje til berørte interessenter. Dette skal skje til offentlige og private institusjoner, organisasjoner og interessegrupper for de som blir særlig berørt av forskriften.

 

Uttalelse til forskriften skal skje skriftlig til Kautokeino kommune ved Enhet helse og omsorg innen 20.05.2017. Ved spørsmål kan Kent Ailo Hætta kontaktes på 78 48 71 90.

 

Les forslag til forskrift her

 

 

Enhet helse og omsorg