Kulturprisen 2003

Hvem får kommunens kulturpris 2003? Frist for å sende forslag er 19. desember 2003. Prisen blir delt ut på samefolkets dag 6. februar 2004.

Kulturprisen for 2003

Kautokeino kommune vil dele ut kulturprisen for 2003,og frist for å komme med forslag til kulturprisen er 19. desember 2003.

Søknader og forslag sendes til:

Kautokeino kommune,
kultur- og oppvekstetaten,
Bredbuktnesveien 6

9520 Kautokeino