Jearaldagat čáhcedilis

Suohkan lea ožžon muhtin jearaldagaid min otná čáhcedoaimma birra. Dás geahččalit daid vástidit.

ale_golggat.jpg
ale_golggat.jpg

 

Manne mun in ožžon SMS ahte galgá vuoššat čázi?

Du telefonnummáris ii leat adreassa dan guovllus gosa dát gullá, Guovdageainnu márkanbáiki, dahje du telefonnummár ii leat almmolaš. Dieđut maiddai maŋŋonit vuogádagas ja adjánit ollet buohkaide oktanis.

 

Hvofor fikk ikke jeg SMS om kokevarsel?

Ditt telefonnummer er ikke registrert på en adresse på Kautokeino tettsted, eller så er ikke telefonnummeret ditt offentlig. Meldingene er også forsinket i systemet og alle får ikke SMS på samme sekund.

 

Mus goit lea čáhci, dárbbašan go de seastit?

Vaikko lea čáhci kránas, de berre seastit iige golggahit čázi badjelmeare.

 

Jeg har jo vann i springen, må jeg spare på vannet da?

Selvom du har vann i springen, må du spare på vannet og ikke sløse med det.

 

Mii lea sivvan dán bártái?

Čáhcerusttega bumppet eai doaimma nu go galget.

 

Hva er grunnen til problemet?

Pumpene i vannverket fungerer ikke slik de skal.

 

Goas dát lea fas ortnegis?

Dan eat dieđe, muhto mii leat bargame čoavdit váttisvuođa.

 

Når er dette i orden igjen?

Det vet vi ikke, vi jobber kontinuerlig med å rette feilen.

 

Manne galgá vuoššat čázi, dat han lea áibbas šealgat?

Mii váldit čázi njuolga eanus, ja vaikko dat orro šealgat ja buorre, dan ferte goitge vuoššat.

 

Hvorfor må vi koke vannet, det ser jo helt klart ut?

Vi tar vann direkte fra elva, og selvom det ser klart og fint ut, må det likevel kokes.

 

Galget go eará báikkiin vuoššat juhkančázi?

Dat guoská dušše daidda geat ožžot čázi Guovdageainnu čáhcerusttegis (márkan ja Govdavuohppenjárga).

 

Er det problemer andre plasser også?

Dette berører bare dem som får vann fra Kautokeino vannverk (tettstedet og Bredbuktnes).

 

Leago váralaš juhkat čázi?

Go lea vuoššan čázi, de ii leat várálaš.

 

Er det farlig å drikke vannet?

Når man har kokt vannet, da er det ikke farlig.

 

Movt galgá vuoššat juhkančázi?

Duldet čázi kasserollas, duolddat moadde minuhta. Dat lea doarvái.

 

Hvordan skal man koke drikkevannet?

Kok opp vannet i kasserolle, kok i et par minutter. Det er nok.

 

Sáhttá go bániid pusset hátnačáziin?

Mii háliidit ahte lehpet várrogasat, ja ávžžuhit pusset bániid vuššojuvvon čáziin.

 

Kan man pusse tenner med vannet fra springen?

Vi ønsker å være føre var, og anbefaler at man bruker kokt vann til tannpussen.

 

Fertejit go fitnodagat steŋget iežaset doaimma?

Dan eai gal dárbbaš.

 

Må bedrifter stenge driften sin?

Det behøver de ikke.