HPV-vaksine

Kommunens helsetjeneste tilbyr unge kvinner gratis vaksine i årene 2016 - 2018.

Helsestasjonen i Kautokeino tilbyr nå alle kvinner født 1991 og senere gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV) vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir 01. november 2016. Vaksinasjonstilbudet gjelder i perioden 2016 – 2018.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. HPV infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden.  HPV smitter svært lett seksuelt og de fleste av oss blir smittet en eller flere ganger, særlig mens vi er unge. Som regel forsvinner viruset av seg selv, men hos noen vil enkelte typer HPV gi celleforandringer som kan utvikles til kreft. De som har hatt en forbigående HPV-infeksjon er ikke beskyttet (immun) mot ny smitte. 

Årlig får 3000 kvinner, mange ganske unge, påvist celleforandringer som medfører at deler av livmorhalsen må fjernes for å forebygge utvikling til kreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Det er derfor nyttig og vaksinere seg uansett om man har hatt ingen, en eller flere seksualpartnere.

Vaksinen består av tre vaksinedoser og blir gitt i løpet av 6-12 måneder.  Vaksinen heter Cervarix. Den beskytter mot HPV typene 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av livmorhalstilfellene. Effekten er sannsynligvis langvarig, kanskje livslang. Vaksinen settes som sprøyte i overarmen. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide venter med å ta vaksinen.

Vaksinen er ikke en erstatning for regelmessig screeningundersøkelse av livmorhalsen, og det er svært viktig at også vaksinerte kvinner fortsetter å følge screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Alle kvinner i Norge får tilbud om undersøkelse av livmorhalsen hvert 3. år fra 25 års alder. Hensikten er å redusere dødeligheten av livmorhalskreft gjennom tidlig å oppdage kreft eller forstadier til kreft.

Målet er at vaksinasjon og regelmessig undersøkelse sammen skal gi best mulig beskyttelse mot livmorhalskreft.

En SMS-varsling vil bli sendt til kvinnene født i årskullene 1991-1996.