Govdafierpmádat

Gulaskuddan govdafierpmádathuksema birra. Gulaskuddanáigemearri lea miessemánu 9. beaivi diibmu 12.00.

Guovdageainnu suohkan bargá sihkkarastit stáhtalaš searveruhtadeami viidásit hukset fiberfierpmádaga suohkanis. Jagi 2016 lea Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bidjan 126,5 millijovnna ruvnno nannet govdafierpmádatfálaldaga min riikas.

Doarjjaeavttuin čuožžu earret eará:
Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Kriterier som kostnadseffektivitet, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer spiller også inn. Det åpnes i tillegg opp for å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Det er en liten endring i vektingen av kriteriene for å få bredbåndstøtte i 2016. Nå vil det legges mer vekt på søknader i områder som ikke har grunnleggende bredbåndsdekning. Samtidig legges det også noe større vekt på lokal medfinansiering og kostnadseffektiv utbygging.

 

Doarjjaortnet.

Gulaskuddanáigemearri: Miessemánu 9. beaivvi diibmu 12.00, bálvaluskantuvrras Guovdageainnu suohkanviesus.

Sáhttá maiddai sáddet e-boastta bokte.