Giellakursa

Sámegielkursa easkkaálgiide álgá 24.04.2017. Nybegynnerkurs i samisk starter opp den 24. april 2017

giellakursa.jpg
giellakursa.jpg

Lea buorre vejolašvuohta ain dieđihit mielde dán kursii. Det er fortsatt gode muligheter for å melde seg på dette kurset.

Nybegynnerkurs i samisk - del 1 i Guovdageaidnu - Kautokeino

Nybegynnerkurs i samisk er for deg som har lyst å lære nordsamisk. Kurset er tilpasset nybegynnere. Målet er at du gjennom kurset skal kunne føre enkle samtaler på samisk og få innblikk i samisk kultur. Undervisningen er bygd rundt en rekke tema slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger.

Arrangert undervisning er på 90 timer og deltakerene skal arbeide selvstendig like mange timer. Det kreves ingen forkunnskaper i samisk. Undervisningen er på kveldstid 3 ganger i uka (man., ons., tors.) kl.17.00-20.00. Undervisningen kan også bli lagt til lørdager. Her blir det trening i lytting og muntlig språkbruk.

Oppstart mandag 24. april kl.17.00
Kursavgift: kr 1200,-
Kurssted: Giellagiisá giellaguovddáš – språksenter (Kulturhuset)

Påmelding nå til giellaguovddas@kautokeino.kommune.no

Kurset er finansiert av Sametinget.

Giellagiisá giellaguovddáš – språksenter

Tlf: 78 48 71 00, giellaguovddas@kautokeino.kommune.no