Giđđalodden 2017

Suohkan almmuha giđđaloddema 2017.

Čáhceloddi.jpg
Čáhceloddi.jpg

 

 

GIÐÐALODDEN GUOVDAGEAINNU SUOHKANIS 2017

 

Buohkat geat leat máksán bivdodivada dán jahkái, ja leat maŋemus vihtta jagi orron ja ain orrot Guovdageainnu suohkanis, sáhttet ohcat bivdogoartta giđđaloddemii 2017, go váldet oktavuođa Guovdageainnu suohkaniin, bálvaluskantuvrrain tlf. 78487100.

Ná ozat:

Váldde iežat bivdogoartta mas lea duođaštus ahte leat máksán dán jagi ovddas.
Fina suohkana bálvaluskantuvrras márkanis dahje Mázes.
Mii váldit kopiija du bivdogoarttas ja máksinduođaštusas.
De leat geargan ohcamiin.

 

Áigemearri ohcat: Bearjadat 19.05 diibmu 15.30

Bivdogoarta lea nuvttá.

Loddenálgin mearriduvvo maŋŋelaš, ja almmuhuvvo mediija bokte ja suohkana neahttasiiddus.

 

Láhkaásahus giđđaloddema birra

 

OVTTADATJOĐIHEADDJI