Geassebargit dearvvašvuođaovttadahkii 2016

Guovdageainnu suohkan ohcá sadjásašbargiid dán geassái dearvvašvuođa ja fuolahusa ovttadahkii.

 

Kautokeino kommune ved enhet helse- og omsorg har behov for ferievikarer.

Vi trenger miljøterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, kjøkkenassistenter og pleiemedarbeidere til sykehjem, kjøkken, psykiatritjenester, legekontoret, avd. hjemmetjenester og avd. omsorgssenter.

 

Vil du jobbe med mennesker, så kan vi tilby en innholdsrik sommerjobb med spennende oppgaver i møte med mennesker i ulike livssituasjoner sammen med dyktige kollegaer. Vi ønsker vikarer som er fleksible, aktive, tar ansvar og viser initiativ.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • avd. leder hjemmetjenester, tlf. 78 48 72 71
  • avd. leder helse, tlf. 78 48 72 70
  • avd. leder omsorgssenter,  tlf. 78 48 73 10
  • Sekretær helse- og omsorg, tlf. 78 48 72 53
  • konst. enhetsleder helse- og omsorg, tlf. 78 48 71 90

 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk, både skriftlig og muntlig

 

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino,

eller til: e-post@kautokeino.kommune.no innen 13.05. 2016

 

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.