FILBMAKURSA

Guovdageainnu suohkana GIELLAGIISÁ bovde Guovdageainnu NUORAID 13-18 jahkásaččaid searvat FILBMABARGUI, mas SÁMEGIELLA lea guovddážis.

giisa.png
giisa.png

Guovdageainnu suohkana GIELLAGIISÁ bovde Guovdageainnu NUORAID 13-18 jahkásaččaid searvat FILBMABARGUI, mas SÁMEGIELLA lea guovddážis. Ođđajagimánus gitta sullii beassážiidda besset  nuorat OAHPPAT filbmabarggu ja ovttas lágideddjiin RÁHKADIT filmma JOAVKOBARGGU bokte, ovdda-, vuolá-, bajá- ja maŋábealde kámera. Eat čáhkket eará go sullii 10 nuora. Dát fálaldat lea nuvttá!

Filbmabihtáin fuopmášuhttit giellageavaheami, ironiijain ja suohttasiin. Nuorat leat ieža mielde hutkame mánusa ja leat neavttárat. Doaimma boađus ilbmá Ovttas.no ja Youtube:s. Filbmabagadalli lea Mikal Mienna.

Deaivvadeamit lágiduvvojit  3-14 vahkkui 2017:s. Vejolaš deaivvadanáiggit leat disdagaid, gaskavahkkuid ja duorastagaid gaskkal dii. 16:00-20:00 ja gaskavahkkuid gaskkal dii 13:00-16:00. Eará áiggiid sáhttá šiehttat nuoraiguin.

Dieđihanáigemearri: 09.01.2017.                            

Dieđit iežat e-boasttain dán e-boasta čujuhussii giellaguovddas@kautokeino.kommune.no  Dieđiheamis čálát nama, tlf.nr. ja agi. Lasihastte vel váhnema/ovddasvástideaddji nama ja su tlf.nr. (jus leat vuollil 18 jagi). Čális oanehaččat manin háliidat searvat. Dárkkis vel leago ORTNEGIS ahte searvvat váhnema/ovddasvástideaddji bealis.

Sámediggi lea dorjon fálaldaga!

Váldde oktavuođa minguin jus dárbbahat eanet dieđuid!

Tlf: 78 48 71 82, giellaguovddas@kautokeino.kommune.no

Giella- ja kulturossodat /Språk- og kulturavdelingen

Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino