Diehtu teknihkkalaš ovttadagas

Ymber AS lea bargame el-rávdnjebargguid min čáhceinstallašuvnnain, ja dat sáhttá vaikkuhit ahte čáhcedeaddu lea heajut go dábálaččat.

vannglass.jpg
vannglass.jpg