Bures boahtin ođđa skuvlajahkái!

Guovdageainnu mánáidskuvlla rektoris leat dearvvuođat didjiide.

 

Oahppit, váhnemat, ovddasteaddjit ja oahpaheaddjit Guovdageainnu mánáidskuvllas

Geasseluopmu lea lahkoneame loahpa ja skuvlaálgin lea boađe boađii. Sávan ahte buohkain lea leamaš buorre luopmu ja ahte lehpet beassan bargat dan máid leiddet háliidan. Guhkes luomu maŋŋil leat ollugat geat illudit fas dábálaš árgabeivviide, ja sávan ahte lehpet gergosat ođđa jahkái ja fas juoidá oahppat.

Skuvla álgá gaskavahku borgemánu 19. beaivvi buot ohppiide. Oahpaheaddjit álget skuvlajagi borgemánu 17. beaivvi, plánenbeivviin, ja dan seammá beaivvi maŋŋil.

Mun illudan din fas oaidnit ja sávan mis šaddá buorre jahki, beassat máhttit ja oahppat ollu!

 

Ustitlaš dearvvuođaiguin 

Marit Kristine Hætta Sara

Rektor / Guovdageainnu mánáidskuvla