Almmolaš geahčadeapmi - mielduopmárat

Suohkanstivra galgá válljet mielduopmáriid, ja bidjá ovdagotti evttohusa almmolaš geahčadeapmái.